Inspektor/St. Inspektor/Specjalista/St. Specjalista WZL.110.13.2022/WZL

  • Dam Pracę
  • Warszawa
  • Applications have closed

Strona internetowa Polski Komitet Normalizacyjny

www.pkn.pl

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

nr referencyjny: WZL.110.13.2022/WZL

 

Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

poszukuje kandydatów do pracy.

Liczba osób: 1, wymiar etatu: 1, umowa na okres próbny

 

Jeśli zależy Ci na stabilnym zatrudnieniu, pracy w krajowej jednostce z długoletnią tradycją, otwartej na współpracę międzynarodową, odpowiedzialnej za organizację działalności normalizacyjnej, to zgłoś się do nas. Dołącz do zespołu Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Sekretariacie Prezesa PKN jako

Inspektor/Starszy Inspektor/ Specjalista/Starszy Specjalista

 

Twoje zadania:

·       prowadzenie spraw związanych z obsługą biurową i organizacyjną sekretariatu kierownictwa PKN;

·       przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz przedstawianie jej do wglądu i dekretacji kierownictwu PKN;

·       sporządzanie korespondencji;

·       obsługa urządzeń telekomunikacyjnych i poligraficznych;

·       prowadzenie terminarza załatwianych spraw;

·       przestrzeganie terminów i zasad obiegu dokumentów;

·       recepcja w zakresie zlecanym przez kierownictwo PKN.

 

Dlaczego warto?

·        dołączysz do firmy z tradycjami i nowoczesną kulturą organizacji

·        nie znudzisz się – praca jest różnorodna

·        zdobędziesz i rozwiniesz nowe umiejętności – zapewniamy wsparcie i swobodę w zwiększaniu Twoich kompetencji poprzez szkolenia

·        samodzielnie zorganizujesz swoją pracę

 

Możemy Ci zaoferować:

·       stabilną pracę w elastycznych godzinach od poniedziałku do piątku i zawsze wolne weekendy

·       wynagrodzenie zawsze na czas

·       świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

·       możliwość doskonalenia języka angielskiego w godzinach pracy

·       miejsce pracy w dobrej lokalizacji (dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej)

·       możliwość podjęcia pracy od zaraz

·       pomoc i wsparcie coacha podczas adaptacji zawodowej i na każdym innym etapie

 

Oczekujemy:

·       wykształcenia minimum średniego;

·       doświadczenia w pracy przy wykształceniu średnim na stanowisko: Inspektor – 1 rok, Starszy Inspektor – 3 lata Specjalista – 4 lata, Starszy Specjalista – 5 lat;

·       obsługi komputera – znajomości pakietu MS Office w zakresie Word, Excel, Power Point, biegłego posługiwania się pocztą elektroniczną i Internetem;

·       znajomości zasad pracy biurowej i obsługi sekretariatu, znajomości zasad zarządzania czasem;

·       dobrej organizacji pracy, dobrej komunikacji ustnej i pisemnej, terminowości, systematyczności, dokładności w działaniu.

 

Mile widziane:

·         dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

Złóż wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. CV

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe

4. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony https://www.pkn.pl/o-pkn/praca-i-praktyki-w-pkn)

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 03.06.2022 r.(decyduje data wpływu oferty do PKN):

1. w formie papierowej, w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata do pracy oraz numerem referencyjnym ogłoszenia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa lub osobiście w Kancelarii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. Świętokrzyska 14 w Warszawie, I piętro, pok. nr 109.

 

2. w formie elektronicznej, opatrzone własnoręcznym podpisem, przesyłając na adres e-mail: praca@pkn.pl

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Prezes PKN ma prawo wstrzymać lub unieważnić nabór na każdym jego etapie. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni w PKN, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Do tego czasu kandydaci mogą odebrać swoje dokumenty.