Poszukiwany Inspektor ds. bhp bez doświadczenia na projekcie 3M we Wrocławiu

  • Dam Pracę
  • Wrocław
  • Applications have closed

Katarzyna Włodarska

Poszukujemy Inspektora ds. bhp bez doświadczenia, który będzie nadzorował BHP przy rozbudowie zakładu 3M we Wrocławiu.

W celu dalszych kroków wykwalifikowany specjalista pomoże Pani/Panu zrozumieć zadania i podszkoli do następującego stanowiska.

 

Zakres obowiązków:

1. Przeprowadzanie przeglądów stanowisk pracy pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2.   Współpraca z nadzorem budowy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w Planie BIOZ, Warunkach BHP dla Podwykonawców i obowiązujących w RP przepisów BHP;

3. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników wstrzymanie robót;

4. Opracowywanie i przedkładanie Kierownictwu budowy oraz Służbie BHP cotygodniowego raportu w zakresie bezpieczeństwa pracy na budowie wraz z ich z omówieniem na tygodniowych naradach z Podwykonawcami;

5. Występowanie do Kierownika Budowy z wnioskami o zastosowanie kar umownych w przypadku naruszeń przepisów BHP;

6. Sporządzanie raportów tygodniowych BHP i zestawień miesięcznych BHP dla i przekazywanie go w formie elektronicznej w ostatni dzień miesiąca;

7. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

8. Rozwijanie na terenie budowy form popularyzacji BHP oraz wdrażanie tzw. “dobrych praktyk”;

9. Sporządzenie zdjęć i oględzin miejsca wypadku lub incydentu oraz zebranie wymaganej dokumentacji. Udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków;

10. Kontrola i ciągła weryfikacja dokumentacji BHP obejmującej pracowników oraz sprzęt budowlany w tym między innymi :

• oświadczenia Podwykonawców,

• identyfikatory,

• uprawnienia,

• atesty,

• decyzje UDT itp.;

11. Kontrolowanie i weryfikacja IBWR pod względem bezpieczeństwa wykonywania prac;

12. Przeprowadzanie szkoleń informacyjnych dla wszystkich pracowników rozpoczynających pracę  na teren budowy oraz innych  szkoleń  tematycznych w razie potrzeby.

 

Oczekiwania:

1.     Ukończone studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.     Znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywny).

3.     Znajomość przepisów BHP:

 

3.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie „Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” z póz. zmianami,

3.2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – pkt. Dot. prac szczególnie niebezpiecznych z póz. zmianami,

3.3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z póz. zmianami,

3.4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z póz. zmianami.

 

4.     Umiejętności: samodzielność, sumienność, działanie pod presją, punktualność, komunikatywność.

5.     Biegła obsługa MS Office.

6.     Taka osoba musi się szybko uczyć, notować, robić raporty.

7.     Musi znać plan bioz wraz z załącznikami i umieć go zastosować w praktyce.

 

 

Oferujemy:

 

1.  Zdobycie doświadczenia w branży budowlanej pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

2.  Umowę o pracę na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

3. Indywidualny proces wdrożenia na zajmowane stanowisko.

4. Możliwość rozwoju.

5. Przyjazną atmosferę i środowisko pracy w międzynarodowym przedsiębiorstwie.

 

 

CV proszę wysyłać na adres:

wlodarska.bhp@gmail.com

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

Firma Katarzyna Włodarska

Ul. Inflancka 1/28

51-354 Wrocław

NIP 8952219135

Tel. 782 501 341