POSZUKIWANI SPECJALIŚCI BHP, PPOŻ ORAZ PIERWSZEJ POMOCY

Business Solutions Wojciech Karłowski

Poszukujemy specjalistów BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy do współpracy przy projektach na terenie Bełchatowa i okolic.

Preferowane osoby samodzielne i z doświadczeniem w wyżej wymienionych profilach działalności.

Działamy na podstawie umowy zlecenie lub zrealizujemy wystawioną fakturę.

Chętne osoby lub firmy prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kadry@select-hr.pl lub pod numerem telefonu: 500 250 660.

GWARANTUJEMY JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY I TERMINOWĄ REALIZACJĘ PŁATNOŚCI!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUSINESS SOLUTIONS Wojciech Karłowski z siedzibą w Bełchatowie  przy ul. Kaczyńskich 4 zwany dalej administratorem, administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; Administrator nie ma  obowiązku powoływania inspektora danych osobowych; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane w ofercie stanowisko i będą udostępniane potencjalnym pracodawcom; podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z  Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas rekrutacji jednak nie dłużej niż 6 miesięcy. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych oraz w celu sprostania prawom osób przekazujących dane osobowe dla Business Solutions prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@select-hr.pl

To apply for this job email your details to kadry@select-hr.pl