Witam w nowej odsłonie naszego Portalu o Pracy.

Agencja Rekrutacji/Wsparcie IT/Darmowe ogłoszenia o pracy. Masz pytania? Pisz: pracastala@pracastala.pl

praca stała
Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
Regulamin określa zasady korzystania z portalu ogłoszeniowego, który jest dostępny w internecie pod adresem www.pracastala.pl 
Właścicielem i operatorem portalu jest:

Agencja Rekrutacyjna 

PRACASTALA.PL

Firma Usługowa  PAW

Kraków

tel 530 680 897

e mail pracastala@pracastala.pl

NIP 676-129-75-25

Regon 357236803

Mbank
nr rach: 55 1140 2004 0000 3402 3875 9633


Użytkownikiem portalu zostaje się w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego, który zawiera dane obowiązkowe i dane nieobowiązkowe. 

Portal ogłoszeniowy pracastala.pl podzielony jest na dwie części dotyczące rynku ofert pracy i HR. Każda z nich zawiera część bezpłatną, która obejmuje możliwość swobodnego dostępu do zawartości merytorycznej portalu, oraz mogą zamieścić ogłoszenie. 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI:
Użytkownik jest zobowiązany do: 
Podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji, 
Podania danych zgodnych z prawdą w fazie składania ogłoszeń i ich aktualizacji, 
Przestrzegania regulaminu portalu pracastala.pl i jego poprawek, 
Ochrony identyfikatora - \\\"login\\\" oraz hasła. 
Użytkownik ma prawo do: 
Dostępu do portalu pracastala.pl w ramach poziomu bezpłatnego , dokonywania zmian danych rejestracyjnych. 
Użytkownik upoważnia portal pracastala.pl do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp. 
Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za: 
Treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,  czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych, szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz \\\"login\\\" osobom trzecim, ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu. 
Operator portalu tego ma prawo do: 
Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości, usuwania konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu, wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo - reklamowych, wprowadzania zmian regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach. 
Operator portalu pracastala.pl dołoży wszelkich możliwych starań, aby: 
Zawartość portalu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje, promować i reklamować portal supermagnes.pl, 
portal działał poprawnie, stale uzupełniać i pogłębiać zawartość portalu. 
III. USŁUGI: 
Portal pracastala.pl oferuje usługi dostępu do portalu.
IV. WPIS OGŁOSZEŃ DO ZAWARTOŚCI SERWISU: 
Wpis do działu ogłoszeń jest usługą  bezpłatną.
Dział ogłoszeń zawiera dane teleadresowe dającego ogłoszenie (adres, telefon, fax, email, www) dostępne dla wszystkich odwiedzających portal pracastala.pl 
Opis przedmiotu lub usługi wystawionych w portalu  dostępny dla wszystkich odwiedzających supermagnes.pl. 
Możliwość publikacji ogłoszeń 
Użytkownik składa zamówienie na usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego w portalu .Dopuszczalne jest również po uzgodnieniu z operatorem portalu przesłanie zamówienia faksem lub tradycyjną pocztą. 
Operator portalu pracastala.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp. 
Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej. 
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią usługi po stronie operatora portalu pracastala.pl. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy. 
Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez operatora portalu pracastala.pl opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody, z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem, a będących prawami osób trzecich i za ich zgodą. 
Elementy graficzne dostarczone do realizacji zamówienia muszą być w formacie GIF, JPG, PSD, CDR, TIFF, BMP lub inne ustalone z użytkownikiem. 
V. OGŁOSZENIA: 
Oferty grupowane są według dat publikacji i usługi .Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego przeglądania wszystkich ogłoszeń w portalu pracastala.pl. 
świadczeniu usług dostępu SMS.
Operator portalu supermagnes.pl nie jest także odpowiedzialny za szkody wynikłe z przyczyn siły wyższej, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak: awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych, przyczyny, na które portalu supermagnes.pl  nie miał wpływu, 
Okoliczności powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa, opóźnienia zawinione przez osoby trzecie. 
Operator portalu supermagnes.pl nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez użytkowników. 
VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI: 
Operator portalu pracastala.pl przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania portalu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji. 
Użytkownik portalu upoważnia operatora portalu pracastala.pl do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika. Niektóre obszary portalu pracastala.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora portalu pracastala.pl. 
VII. PRAWA AUTORSKIE:
Prawa autorskie portalu pracastala.pl zostały zastrzeżone dla pracastala.pl. 
Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów. 
Zawartość portalu pracastala.pl jest wyłączną własnością operatora portalu pracastala.pl. Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody operatora portalu stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego. 
W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt.VII.4 ze strony użytkownika, operator portalu praacastala.pl ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny na użytkownika a także zasądzenia odszkodowania w wysokości 10.000 złotych (słownie: dziesięciu tysięcy złotych). 
Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez operatora portalu pracastala.pl. 

VIII. NOTKA PRAWNA
Portal pracastala.pl nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w portalu pracastala.pl odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. 
Operator portalu pracastala.pl nie odpowiada na przesyłane pytania i prośby o rozwiązanie kwestii związanych z branżą, której dotyczy portal. Rozwiązywanie szczegółowych problemów powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy. 
Operator portalu pracastala.pl oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości. 
IX. REKLAMACJE:
Wszelkie reklamacje dostarczane są w formie pisemnej zawierającej dokładny opis przedmiotu reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, operator portalu pracastala.pl  zobowiązany jest do usunięcia przyczyny .

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2018 r.. 
Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.

baza kradzionych