Witam w nowej odsłonie naszego Portalu o Pracy.

Agencja Rekrutacji/Wsparcie IT/Darmowe ogłoszenia o pracy. Masz pytania? Pisz: pracastala@pracastala.pl

praca stała
Produkcja
Dlarnnaszego klienta, belgijskiej firmy specjalizującej się w obróbcernmetalu poszukujemy osób na stanowisko :rnrnrnOperatorrntokarek/frezarek CNCrnrnrnObowiązki:rn-Pracarnw dużym, nowoczesnym, dobrze wyposażonym parku...
Belgia, HASSELT
2018-06-29
Dlarnnaszego klienta, znanej belgijskiej firmy zajmująca się produkcjąrnCNC, poszukujemyrnkandydatów do pracy na stanowisku:rnrnrnTokarzrnCNC –Heidenhain (Belgia)rnrnrnProgramowanierntokarek CNC z oprogramowaniem...
Belgia, HASSELT
2018-06-29
Dlarnnaszego klienta, znanej belgijskiej firmy zajmującej się produkcjąrnz użyciem maszyn CNC, poszukujemyrnkandydatów do pracy na stanowisku:rnrnrnTokarz/ProgramistarnCNC (Mazatrol lub Fanuc)rnrnrnObowiązki:rn-Obróbka: stal,rnstal...
Belgia, HASSELT
2018-06-29
Dlarnnaszego klienta, belgijskiej firmy poligraficznej specjalizującejrnsię w produkcji opakowań,poszukujemy osoby na stanowisko:rnrnrnTechnikrnUtrzymania Ruchu w drukarni(Belgia)rnrnrnObowiązki:rn-Dokonywaniernbieżących napraw i...
Belgia, HASSELT
2018-06-29
rnDla naszego klienta, firmyrnzajmującej się produkcją części do budowy maszyn, poszukujemyrnosoby na stanowiskornrnrnrnrnTokarz CNC (Belgia) AT/BrnrnrnrnrnPraca z Mazak/Mazatrolrn(wgrywanie programu, ustawienie i uruchomienie...
Belgia, HASSELT
2018-06-29
Dla naszegornklienta, znanej belgijskiej firmy działającej w branży spożywczej,rnposzukujemy pracowników do pracy na stanowisku:rnrnrnElektromechanikrnUtrzymania Ruchu (Belgia)rnrnrnObowiązki:rndiagnoza, konserwacja i naprawarn...
Belgia, HASSELT
2018-06-29
Dla naszego klienta,rnznanej na belgijskim rynku firmy z branży budowlanej, poszukujemyrnosoby do pracy na stanowisku:rnrnrnMechanik/technikrnutrzymania ruchu (ciężarówki, betoniarki, dźwigi, pompy)/BelgiarnrnrnObowiązkirn-...
Belgia, HASSELT
2018-06-29
Dlarnnaszego klienta, belgijskiej firmy działająca w sektorzernkonstrukcji stalowych, poszukujemy pracowników na stanowisko:rnrnrnrnSpawacz/Monter konstrukcji stalowych (Belgia) rnrnPracarnpolega na montażu oraz spawaniu metodą...
Belgia, HASSELT
2018-06-29
Dla naszego klienta, belgijskiej firmyrndziałająca w sektorze konstrukcji stalowych, poszukujemyrnpracowników na stanowisko:rnrnrnSpawacz MIG/MAGrn(Belgia) rnrnPracarnpolega na spawaniu barierek, rusztowań, bram itp. wykonanych...
Belgia, HASSELT
2018-06-29
Dlarnnaszego klienta, belgijskiej firmy specjalizującej się w produkcjirnopakowań kartonowych, poszukujemy osób na stanowisko:rnrnrnOperatorrnsztancy (Belgia)rnrnrnrnrnrnrnPracarnpolega na obsłudze maszyn sztancujących – wykrawarek...
Belgia, HASSELT
2018-06-29

baza kradzionych