Witam w nowej odsłonie naszego Portalu o Pracy.

Agencja Rekrutacji/Wsparcie IT/Darmowe ogłoszenia o pracy. Masz pytania? Pisz: pracastala@pracastala.pl

praca stała
Budownictwo/geodezja
Dla naszego klienta, znanej belgijskiejrnfirmy budowlanej, poszukujemy kandydatów na stanowisko:rnrnrnOperatorrnkoparki (Belgia)rnrnrnrnrnObowiązki: rnrnobsługa koparek używanych wrn sektorze budowlanymrn zgodnie z zapotrzebowaniem,...
Belgia, Hasselt
2018-08-10
Dlarnnaszego klienta, znanej belgijskiej firmy budowlanej, poszukujemyrnkandydatów do pracy na stanowisku:rnrnrnMonter ogrodzeńrn(Belgia)rnrnrnrnrnrnrnPracarnbędzie polegała na montażu ciężkich elementów stalowych orazrnbetonowaniu...
Belgia, Hasselt
2018-08-10
Dlarnnaszego klienta, belgijskiej firmy działającej w sektorzernmetalurgicznym, poszukujemy osoby na stanowisko:rnrnrnMalarzrnproszkowy -ogrodzenia (Belgia)rnrnrnObowiązki:rn-Nakładaniernfarby proszkowej na powierzchnie profili...
Belgia, Hasselt
2018-08-10
Dlarnnaszego klienta, znanej belgijskiej firmy, poszukujemy kandydata narnstanowisko:rnrnrnKamieniarzrnCNC (Belgia)rnrnrnrnPraca będzie polegała narnprodukcji blatów, płytek i innych w m.in. marmurze, granicie irnkompozycie za pomocą...
Belgia, Hasselt
2018-08-10
Dlarnnaszego klienta, znanej belgijskiej firmy budowlanej, poszukujemyrnkandydatów do pracy na stanowisko: rnrn rnrnrnrnPłytkarzrn( Belgia) rnrnrnrnrnrnObowiązki:rnrn przygotowywaniern powierzchnirn rn układaniern różnego rodzaju...
Belgia, Hasselt
2018-08-10
Dlarnnaszego klienta, znanej belgijskiej firmy działającej w branżyrnbudowlanej, poszukujemy pracownika na stanowisko:rnrnrnrnrnPosadzkarzrn- JASTRYCH (Belgia)rnrnrnrnrnrnrnObowiązki:rnrnrn-rnKładzenie półsuchego betonu typu...
Belgia, Hasselt
2018-08-10
Dla naszego klienta,rnbelgijskiej firmy działającej w sektorze budowlanym, poszukujemyrnpracowników na stanowisko:rnrnBetoniarz/zacieracz (Belgia)rnrnObowiązki:rnPrzygotowaniern miejsca pracyrn Przygotowywaniern mieszanki betonowej...
Belgia, Hasselt
2018-08-10
Dla naszego klienta,rnbelgijskiej firmy działającej w sektorze budowlanym, poszukujemyrnpracowników na stanowisko:rnrnrnBetoniarzrn(Belgia)rnrnrnrnrnrnrnObowiązki:rnPrzygotowywaniern mieszanki betonowej oraz kontrola jej jakościrn...
Belgia, Hasselt
2018-08-10
Dlarnnaszego klienta, znanej belgijskiej firmy zajmującej się produkcjąrnprefabrykatów betonowych, poszukujemy pracowników na stanowisko:rnrnrnrnrnCieśla szalunkowy –rnkontroler jakości (Belgia)rnrnrnrnrnrnrnObowiązki:rnrnrn50%rn...
Belgia, Hasselt
2018-08-10
Dlarnnaszego klienta, znanej belgijskiej firmy zajmującej sięrnkompleksową renowacją dachów, poszukujemy kandydatów do pracy narnstanowisko:rnrnrnrnrnDekarzrn(Belgia)rnrnrnPracarngłównie na dachach płaskich. Do obowiązków...
Belgia, Hasselt
2018-08-10

baza kradzionych