Prawo

 


 

Najniższa pensja krajowa dla osoby pracującej na etacie w 2015 roku

Kwota brutto- 1750, purchase 00 zł , troche Kwota netto -  1286,16 zł


Najniższa pensja krajowa dla osoby pracującej na etacie w 2014 roku

Kwota brutto- 1680,00 zł ,Kwota netto -  1242,20 zł

 


Osoba pracująca na etacie, oraz dodatkowo prowadząca działalność gospodarcza płaci co

miesiąc składkę zdrowotną.

Składka w 2014 roku wynosi - 270,40 zł


Osoba pracująca na etacie, oraz dodatkowo prowadząca działalność gospodarcza płaci co

miesiąc składkę zdrowotną.

Składka w 2013 roku wynosi - 261,73 zł


Najniższa pensja krajowa dla osoby pracującej na etacie w 2013 roku

Kwota brutto- 1600,00 zł ,Kwota netto -  1181,38 zł


Najniższa pensja krajowa dla osoby pracującej na etacie w 2012 roku

Kwota brutto- 1500,00 zł ,Kwota netto -  1111,86 zł


W 2012 roku osoba prowadząca własną działalność gospodarczą powyżej 2 lat płaci do każdego

10 miesiąca składkę w kwocie 981,26 zł


W 2012 roku osoba prowadząca własną działalność gospodarczą poniżej 2 lat płaci do każdego 10

miesiąca składkę w kwocie 530,64 zł

 


Osoba pracująca na etacie, oraz dodatkowo prowadząca działalność gospodarcza płaci co

miesiąc składkę zdrowotną.

Składka w 2012 roku wynosi - 254,55 zł

 


 GUS podał iż średnia krajowa w Polsce w roku 2012 wynosi około 3800,00 zł brutto.

  


Etat

Umowa o prace to najkorzystniejsza forma zatrudnienia - chroni nas Kodeks pracy, który gwarantuje m.in. płatny okres wypowiedzenia lub - w wyjątkowych przypadkach - ochronę przed zwolnieniem.

 


Umowa na czas nieokreślony. 

Daje największą pewność zatrudnienia, ponieważ nie zawiera daty rozwiązania. Jednak zarówno pracownik, jak i pracodawca mają możliwość złożenia wypowiedzenia lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W przypadku wypowiedzenia jego długość wynosi kolejno: (2 tygodnie (jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy), (1 miesiąc (jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata), (3 miesiące (jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata).Warto wiedzieć. W sytuacji, kiedy to pracodawca wypowiada umowę lub rozwiązuje ją bez wypowiedzenia, musi zrobić to pisemnie, podać powód swojej decyzji, a także powiedzieć pracownikowi, że ten ma możliwość odwołania się od tej decyzji w sądzie pracy.

 


Umowa na okres próbny. 

Nie może być podpisana na dłużej niż 3 miesiące, bo ma na celu sprawdzenie, czy pracownik nadaje się do pracy na danym stanowisku. Można ją za to rozwiązać za porozumieniem stron lub wypowiedzeniem. Wypowiedzenie trwa kolejno: (3 dni, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, (tydzień - jeśli jest dłuższy niż 2 tygodnie, (2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące. Nieprzedłużona umowa wygasa ostatniego dnia, a pracodawca nie ma obowiązku podpisać z nami kolejnej. Ponieważ wraz z ostatnim dniem jej trwania wygasają wszystkie ustalenia, pracodawca nie musi wręczać wypowiedzenia.

 


Umowa na czas określony. 

To etat, tylko z określonymi ramami czasowymi. Taka umowa może być rozwiązana za wypowiedzeniem (dwutygodniowym), jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania w tym trybie. Uwaga! Jeżeli została zawarta na okres do 6 miesięcy, nie można jej wypowiedzieć. Po upływie terminu, do kiedy powinna obowiązywać, jeśli nie zostanie przedłużona, zostaje automatycznie rozwiązana. Z jednym wyjątkiem - jeśli pracownica, z którą zawarto umowę, jest w ciąży, zostaje ona przedłużona do dnia porodu.Uwaga! Umowa na czas określony może być rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem stron.

 


Umowa o zastępstwo.

Wygasa wraz z upływem terminu, na który ją zawarto, lub gdy do pracy wraca osoba zastępowana, jeśli taki zapis zawarto w umowie. Umowę można rozwiązać wcześniej na podstawie porozumienia stron lub za wypowiedzeniem, które w tym wypadku trwa zaledwie 3 dni. Ważne. Umowa zastępstwa nie daje ochrony przed zwolnieniem kobiecie w ciąży.

 


 

 

Szukaj

Ostatnie posty na forum